Pornografi

Talita har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under vår resa har vi sett pornografins tydliga och obestridliga koppling till prostitution, och därför valde vi för flera år sedan att officiellt utvidga verksamheten till att omfatta även stöd till kvinnor som utnyttjas i pornografi.

Mainstream-pornografin är ingenting annat än dokumenterad prostitution. Någon eller några har sex mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera. En kvinna vi träffade förra året, som vi kallar Katja, kom in i industrin via pornografi. Det naturliga nästa steget, enligt Katja, blev prostitution. Katja berättade hur prostitution var en mardröm, men pornografi var ännu värre. Hon kunde inte leva med tanken att män fick utlösning genom att konsumera hennes övergrepp och att det övergreppet dessutom fanns kvar för alltid på internet.

Vi vet att kvinnorna som används i produktionen av pornografi har samma bakgrund som de som utnyttjas i prostitution och människohandel. De har ofta en historia av sexuella övergrepp och/eller har dragits in i sexhandeln på grund av fattigdom och psykosociala problem. Det är ingen slump att de lurs in i industrin. Porrproducenter är väl medvetna om att dessa utsatta flickor och kvinnor är lätta att utnyttja.

Porrindustrin är i dagsläget en laglig hallick, som tragiskt nog fortsätter att utnyttja unga, utsatta kvinnor på det mest fruktansvärda sätt. Och precis som alla andra stora multinationella företag handlar allt om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Idag, när en stor del av nätpornografin är gratis, kommer intäkterna från annonser på sidorna, varav en del är annonser om eskorter som kan beställas som en pizza hem till dörren. Prostitutionen livnär sig således på pornografin och pornografin på prostitutionen.

Ladda ner och läs Talitas rapport om den svenska porrindustrin nedan:

Rapport på svenska
Report in english

Reality Check

För att förebygga och adressera porrens skadeverkningar hos konsumenter och inte minst hos de unga flickor som lurs in i porrindustrin har Talita dragit igång Reality Check som bistår vuxenvärlden med kunskap och verktyg så att fler kan agera. Vårt första material 10 myter om porr finns i både skriftligt och digitalt format.

Ladda ner materialet här: 10 myter om porr
Download and read: 10 myths about porn (eng):