Här finns Talita

Rumänien

I Rumänien finns det flera frivilligorganisationer som arbetar mot människohandel för sexuella ändamål. Det var därför naturligt för oss att söka efter en samarbetspartner när tankarna på att göra en insats i Rumänien kom upp. En kartläggning (Breaking Free) av befintliga organisationer i landet ledde fram till ett samarbete mellan Talita och FREE, som inte bara vänder sig till kvinnor som utnyttjats i människohandel utan även dem som utnyttjats i den inhemska prostitutionen, på strippklubbar etc.

Idag driver FREE det skyddade boendet Casa Talita som tillämpar Talita-metoden och finansieras av Talita Sverige.


Sverige

Stockholm
I Stockholm ligger vårt skyddade boende Villa Talita. När Talita bildades, 2004, kunde vi bara erbjuda traumaterapi och så småningom även undervisning, men 2012 fick vi vårt första skyddade boende och sedan dess har vi erbjudit vår målgrupp både akut skydd för kortare tid och ett ettårigt rehabiliteringsprogram. Villa Talita, som är beläget på hemlig adress, ligger i ett lugnt område med en inbjudande trädgård och består av fem rum och kök. Här finns plats för fyra kvinnor i taget och de som stannar ett helt år kan, förutom att delta i programmet, även studera eller arbeta.

Göteborg
I januari 2017 öppnade vi vårt skyddade boende i Göteborg som går under namnet ’Lilla Talita’. Talita Göteborg erbjuder akut skydd och långsiktigt stöd för målgruppen på hemlig adress. I boendet tar vår erfarna personal emot en kvinna när som helst på dygnet, alla dagar i veckan om polis, socialtjänst eller en annan myndighet kontaktar oss via vår jourtelefon.

KENYA

Tillsammans med organisationen Maisha (som betyder Liv) har vi grundat 'Maisha Talita' som kommer hjälpa flickor och kvinnor att lämna sexhandeln i ett av Nairobis största slumområden, Majengo. Maisha driver redan idag ett skyddat boende för flickor som utsatts för sexuellt våld. När en flicka emellertid hittas på en bordell eller i gatuprostitution av polisen, är chansen minimal att hon slussas till en trygg plats där hon kan få hjälp och stöd. Detta vill Maisha Talita ändra på. Vi kommer arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande i samverkan med myndigheter och andra aktörer för att hjälpa vår målgrupp till ett nytt liv.

Mongoliet

I Mongoliet startade våra mongoliska medarbetare en lokal Talita-organisation 2013. Innan dess fanns det inte någon frivilligorganisation i landet som erbjöd långsiktigt stöd och rehabilitering i skyddat boende för målgruppen. Talita Mongoliet är än idag unikt i sitt slag i landet och de första i som beviljats licens att arbeta med barn som utsatts för sexuell exploatering. Talita Mongoliet tillämpar Talita-metoden och arbetet finansieras helt och hållet av Talita Sverige.

Internationellt

SÅ STARTAR TALITA VERKSAMHET 
UTOMLANDS

Om en lokal aktör utomlands vill starta ett samarbete med Talita är första steget ett möte och en utvärdering av behoven på plats i det aktuella landet. Ett villkor för fortsatta diskussioner är att den eventuella samarbetspartnern godkänner och undertecknar Talitas styrdokument. Därefter sker en bedömning av vilken nivå av samarbete som är lämpligast i det enskilda fallet:

Nivå 1 - Grundande av en lokal Talita-organisation
Om det inte finns någon organisation i landet/området som arbetar på liknande sätt som Talita, men det finns eldsjälar som vill göra jobbet, kan Talita ta initiativ till uppbyggnaden av en organisation från grunden. Vi står då för finansiering och metod.

Nivå 2 - Partnerskap med fristående lokal organisation
Om aktören är en befintlig organisation som arbetar på liknande sätt som Talita, kan ett samarbete formas som innebär att organisationen behåller sin identitet, verksamhet och styrning men får ekonomiska resurser från Talita i utbyte mot att de implementerar Talita-metoden i sin helhet (se nedan) och är regelbundet ansvariga att rapportera och redovisa sina resultat.

Nivå 3 - Implementering av Talita-metoden
Om aktören är en befintlig organisation som arbetar på liknande sätt som Talita och har ekonomiska resurser, men det saknas en metod för rehabilitering, kan ett samarbete formas som innebär att båda aktörerna är helt separata enheter men den lokala organisationen implementerar Talita-metoden, bestående av:

  • Undervisningsmaterial i bokform
  • Film med samtliga undervisningspass
  • Kompendium med relevanta dokument (t ex mall för framtidsplanering)
  • Skriftligt handlednings-material om metoden i sin helhet