Vilka är vi?

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande. Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. Nästintill samtliga kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita har ett mycket bra samarbete med polisen. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare.

Talitas stadgar

Vision & uppdrag

VISION

Talita betyder "liten flicka" och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Talitas motto är att se hela kvinnan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte.

UPPDRAG

- Människohandel är en nutida form av slaveri.
- Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor/barn.
- Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexhandeln i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Värdegrund

Talita bygger på en kristen människosyn, vilket innebär att vi i varje människa ser någon som:

- är värd att älskas och bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar,
- har en fri vilja som måste värnas, lyssnas in och respekteras,
- är skapad med ett unikt syfte och
- har grundläggande behov av andlig/existensiell natur, såväl som fysisk, materiell, psykologisk, social och intellektuell natur.

Talitas ambition är att bereda ett sammanhang där målgruppens specifika behov kan mötas och ge förutsättningar för en traumabearbetning och nyorientering som kan främja en positiv personlig utveckling för framtiden. Vi välkomnar alla som faller inom vår målgrupp, oavsett etnisk bakgrund, samhällsställning, religion, sexuell orientering eller politiska åsikter. Vår längtan är att skapa en trygg plats dit utsatta personer känner sig välkomna och där nytt hopp kan födas.

Medarbetare

Josephine

Grundare, traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med erfarenhet av arbete mot barnsexhandel.

Anna

Grundare, traumaterapeut och legitimerad apotekare med erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

Ingela

Platschef i Villa Talita. Socionom med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta situationer.

Meghan

Ledare forskning och förebyggande arbete. Initiativtagare till och projektledare för Reality Check.

Sofia

Stödperson för kvinnorna i Villa Talita. Lärare med tidigare erfarenhet av volontärarbete i Talita Sverige och i Casa Talita i Rumänien.

Samuel

Visuell kommunikatör och webbansvarig. Praktisk allt-i-allo på Villa Talita.

Andrea

Verksamhetsansvarig för Talita Göteborg. Tidigare erfarenhet av uppsökande arbete bland målgruppen samt utbildad inom samhällsvetenskap och psykologi.

Julia

Socionom och tidigare volontär i Talita. Driver, tillsammans med Andrea, Talita Göteborg.

Natalia

Projektledare för Reality Check. Har varit aktiv inom kvinnorörelsen sedan 2011 och har universitetsexamen i statsvetenskap och internationella relationer.

Peter

Sociolog och strateg inom Reality Check. Har arbetat i många år mot mäns våld mot kvinnor och barn.