Människohandel

Människohandel är en nutida form av slaveri.

“I’ve been held down like a piece of meat while monsters disguised as men
violated me again & again.”
Gladys Lawson
Blood Borne Connections

För 200 år sedan avskaffades den transatlantiska slavhandeln, men idag är miljontals människor slavar i den globala människohandeln. Människohandel innefattar situationer där flera personer samverkar, vanligen i olika länder, för att rekrytera och sedan förmå ett offer att åka från ett ställe till ett annat och där utnyttjas, ofta i prostitution.

Människohandel för sexuella ändamål drivs av efterfrågan. Efterfrågan på att få köpa en annan människas kropp och göra vad man vill med den är roten till att denna fasansfulla verklighet existerar. Människohandel är den mest lönsamma formen av organiserad brottslighet, vid sidan av vapen och narkotika.[1]

För att en gärning ska bedömas som människohandel ska den bestå av tre moment; en åtgärd, (t ex rekrytering eller transport), som vidtas genom användandet av ett otillbörligt medel, (t ex hot, vilseledande eller utnyttjande av någons utsatta belägenhet) för ett visst utnyttjandesyfte, t ex sexuellt.[2] Värt att notera är att det endast krävs ett syfte att utnyttja och inte att utnyttjandet faktiskt hunnit äga rum.I det fall offret är under 18 år döms för människohandel även om gärningspersonen inte använt sig av otillbörli­ga medel för att genomföra brottet.

Samtycke spelar ingen roll just eftersom det i brottet ingår att gärningsmannen använder ”otillbörliga medel”. Det betyder att det är fråga om människohandel, även om den brottsutsatta personen kände till prostitutionen, men inte de verkliga villkoren.[3] Det är fråga om kedjebrottslighet (rekrytera-transportera-hysa osv), men alla led är inte nödvändiga och det finns inget krav på att det ska ske i en viss ordning. Olika personer kan dessutom ansvara för olika led i denna brottslighet.[4] Av förklarliga skäl är det svårt att föra statistik över antalet offer i Sverige. Senast Rikskriminalen gjorde en uppskattning antog man att mellan 400-600 flickor/kvinnor transporterades hit för prostitution varje år (2003). Sedan dess har ingen uppskattning gjorts. Så fort man ökar resurserna så hittar man nämligen fler fall.[5]

Enligt FN:s flyktingorgan faller mellan 700 000 och upp till fyra miljoner barn, kvinnor och män offer för människohandel varje år.[6] Eurostat noterade i sin rapport från år 2013 att majoriteten av identifierade offer för människohandel inom EU under åren 2008­-2012 utnyttjades för sexuella ändamål (62 %) I sin rapport om organiserad brottslighet från år 2010 rapporterar UNODC dessutom att över 140 000 offer för människohandel för sexuella ändamål utnyttjas varje dag i Europa.[7, 8] Fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning och glorifiering av västvärlden är riskfaktorer för att hamna i människohandel,[9] men det är efterfrågan som är motorn. Köparna vill hela tiden ha nya och allt yngre flickor. I ett svenskt fall gavs männen kundnummer och de informerades via sms eller mail när nya kvinnor anlände.[10]

En annan uppenbar orsak till att människohandeln existerar är att det helt enkelt är en lönsam affärsverksamhet som ger förhållandevis stora vinster till relativt låg risk. Det är enklare att oupptäckt transportera människor över gränsen än droger och vapen. Kvinnor och barn kan dessutom säljas vidare flera gånger för att öka vinsterna.[11] En del kvinnor lockas hit av män som lovar äktenskap, pengar och en framtid i Sverige. Andra rekryteras av en bekant eller läser en annons i tidningen om ett jobb som barnflicka eller servitris. En del fångas upp på strippklubbar och bordeller.[12] Ytterligare andra säljs in i prostitutionen av sin pappa eller mamma. Så gott som alltid påstås kvinnan ha en skuld till människohandlarna – en skuld hon aldrig blir fri från.

Så var det för Michelle. Hon påstods ha en skuld på 50 000 euro till den ”madam” som arrangerat och betalat hennes resa till Europa. Men det var hennes pappa som hade gjort upp med det kriminella nätverket om att dottern skulle åka. Han var med när Michelle fick genomgå en rit med blod från offrade djur innan hon skickades iväg, i tron att hon skulle arbeta som barnflicka. Väl framme i Italien hölls Michelle inlåst i en lägenhet och tvingades att ha sex med olika män flera gånger varje dag. Hon försökte fly många gånger. Som straff blev hon våldtagen. Skulden som hon hade till människohandlarna minskade aldrig. Men för varje gång hon misskötte sig blev skulden större. Fram till den dag då polisen gjorde ett tillslag mot gärningsmännen. Michelle påstods ha flytt från sin ”madam” och som straff mördades hennes far av nätverket. Michelle flydde så småningom från Italien till Sverige och plockades efter några månader upp från gatan av uppsökare från en kyrka. Hon slussades till Talita och under ett par års tid träffade vi henne två gånger i veckan för terapi, undervisning och framtidsplanering. Nu har hon fått permanent uppehållstillstånd i Sverige, hon har fast jobb, egen bostad och en underbar familj.

Internet är den största marknadsplatsen för all försäljning av sexuella tjänster. Det finns mängder med hemsidor med bilder på flickor och kvinnor på nätet och detaljerad information om vilka ”tjänster de kan erbjuda” och priset för varje ”tjänst”. Via annonser på Internet får köpare även kontakt med bokningscentraler i utlandet och kan beställa en flicka eller kvinna.[13] Redan innan ankomsten till destinationslandet bygger gärningsmännen upp en allt starkare kontroll över sina offer. Detta sker genom kränkningar, hot, våldtäkt etc. Väl här kan kontrollen bevaras dels genom ett yttre fängelse t ex inlåsning, hot och våldtäkt, dels genom ett inre, osynligt fängelse som t ex genom en beroenderelation, brist på kunskap om lagar och praxis i destinationslandet eller hot mot familj i hemlandet.[14]

Människohandel kan innebära svåra konsekvenser för den brottsutsatta. Isolering, hot, förnedring, mental misshandel, manipulering, våld, sexuella övergrepp, tortyr och påtvingat drogintag ger både fysiska och psykiska skador och kan i värsta fall leda till döden. De brottsutsatta som får möjlighet att återvända hem riskerar dessutom att stötas ut, eftersom de anses omoraliska och drar skam över familjen och samhället. Risken är då stor att de återigen hamnar i en utnyttjandesituation.[15]

Källor

[1] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 26 och 29
[2] Polisens lägesrapport 15 Människohandel för sexuella och andra ändamål, s 7
[3] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 13
[4] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 12
[5] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 14 och Polisens lägesrapport 15; Människohandel för
sexuella och andra ändamål, s 15
[6] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 14
[7] Polisens lägesrapport 15 Människohandel för sexuella och andra ändamål, s 13
[8] The Globalisation of Crime - A Transnational Organised Crime Threat Assessment, s 43
[9] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 30
[10] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 33 och 37
[11] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 30
[12] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 18
[13] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 23
[14] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 20
[15] Människohandel och prostitution ur ett svenskt perspektiv, s 29