Stöd oss gärna

Många kvinnor som vill lämna prostitution, pornografi eller människohandel har ingen möjlighet att själva ta sig ur. Dessvärre är det långt ifrån alla som får hjälp ifrån samhället. Talita finns till för just dessa kvinnor, men för att vi ska kunna erbjuda dem att stanna hos oss, och få den hjälp de behöver, så är vi beroende av din gåva. Talitas uppdrag börjar när en kvinna flyttar in till oss, men det upphör inte bara för att hon flyttar ut. Vårt uppdrag slutar först när kvinnan fått ett förändrat liv.

Tack att du vill vara med.

Vill du skriva ut ett gåvokort i samband med en insättning till vårt arbete: Ladda hem vårt gåvokort!


Hur finansieras Talita?

Vart går pengarna?

Tack till våra sponsorer

En sponsor-logo