Ge en gåva

Många kvinnor som vill lämna prostitution, pornografi eller människohandel har ingen möjlighet att själva ta sig ur.
Dessvärre är det långt ifrån alla som får hjälp ifrån samhället.

Banköverföring: 900-5984 Bg