Ge en engångsgåva

Många kvinnor som vill lämna prostitution, pornografi eller människohandel har ingen möjlighet att själva ta sig ur. Dessvärre är det långt ifrån alla som får hjälp ifrån samhället. Talita finns till för just dessa kvinnor, men för att vi ska kunna erbjuda dem att stanna hos oss, och få den hjälp de behöver, så är vi beroende av din gåva. Talitas uppdrag börjar när en kvinna flyttar in till oss, men det upphör inte bara för att hon flyttar ut. Vårt uppdrag slutar först när kvinnan fått ett förändrat liv.

Tack att du vill vara med.

SWISH: 1230323923

För att swisha pengar krävs det att du har Swish-appen på din mobil eller surfplatta. Du kan hitta mer information om Swish på deras hemsida.

Bankgiro: 900-5984

INTERNATIONAL DONATION

If you want to make an international donation, you need the following information:

  • IBAN: SE09 6000 0000 0004 1311 0478
  • BIC/SWIFT adress: HANDSESS
  • Talita's address:
    Box 1015, 12114 Enskededalen