Talita worldwide

Vi har haft förmånen att skapa relationer med fantastiska eldsjälar i olika länder som startat upp skyddade boenden med rehabilitering i Talitas regi.

Nattliv från stockholm sverige

Sverige

I Stockholm ligger våra skyddade boenden Villa Talita och Lilla Talita. När Talita bildades, 2004, kunde vi bara erbjuda traumaterapi och så småningom även undervisning, men 2012 fick vi vårt första skyddade boende och sedan dess har vi erbjudit vår målgrupp både akut skydd för kortare tid och ett ettårigt rehabiliteringsprogram. De flesta som kommer till oss slussas av polis och socialtjänst i samband med att de gör uppsökande arbete.

Villa Talita ligger i ett lugnt område med en inbjudande trädgård och består av fem rum och kök. Här finns plats för fyra kvinnor i taget. Lilla Talita är en lägenhet på skyddad adress med plats för två kvinnor i taget. Vi har även utslussningslägenheter som ger oss möjlighet att förlänga programmet med ytterligare ett år.

Två tält på den mongoliska stäppen

Mongoliet

I Mongoliet startade våra mongoliska medarbetare en lokal Talita-organisation 2013. Innan dess fanns det inte någon frivilligorganisation eller statlig aktör i landet som erbjöd långsiktigt stöd och rehabilitering i skyddat boende för målgruppen, detta trots att människohandel och prostitution är stora problem i landet. Barn transporteras från Mongoliet till Kina där de tvingas in i människohandel och unga kvinnor, som söker sig till storstaden för att hitta jobb, hamnar i prostitution.

Talita Mongoliet är än idag unikt i sitt slag i landet och de är de första som beviljats licens att arbeta med barn som utsatts för sexuell exploatering. Talita Mongoliet tillämpar Talita-metoden och arbetet finansieras helt och hållet av Talita i Sverige.

En person på en tunnebandeperrong

Rumänien

Rumänien är ett av de vanligaste ursprungsländerna för prostitution och människohandel i Europa. I landet finns flera frivilligorganisationer som arbetar mot människohandel för sexuella ändamål och hjälper de utsatta. Det var därför naturligt för oss att söka efter en befintlig lokal organisation, när tankarna på att göra en insats i Rumänien kom upp.

En kartläggning (Breaking Free) av befintliga organisationer i landet ledde fram till ett samarbete mellan Talita och FREE, som inte bara vänder sig till kvinnor som utnyttjats i människohandel, utan även dem som utnyttjats i den inhemska prostitutionen, på strippklubbar och i gatumiljö. Idag driver FREE det skyddade boendet Casa Talita som tillämpar Talita-metoden och finansieras av Talita Sverige.

En bäbis sittande på ryggen på en kvinna i folksamling

Kenya

2019 kom vi i kontakt med fyra fantastiska kvinnor i Nairobi, Kenya, som arbetade dag och natt för att rädda unga kvinnor som utnyttjades i sexhandel i stadens slumkvarter. Tillsammans med deras organisation Maisha (som betyder Liv) grundade vi boendet 'Maisha Talita', som erbjuder skydd och rehabilitering för flickor och kvinnor.

När en flicka hittas på en bordell eller i gatuprostitution av polisen, är chansen minimal att hon slussas till en trygg plats där hon kan få hjälp och stöd. Samhället tycker nämligen att hon får skylla sig själv. Detta ville vi ändra på och idag hjälper våra kollegor 10-15 flickor varje år att bryta sig loss ur sexindustrin och börja ett nytt liv.

Två barn sittandes på en brygga vid vatten

Filippinerna

På Filippinerna är behovet av hjälp bland barn och ungdomar som exploateras i prostitution enormt. De är nästan alltid gatubarn och sällan finns det en släkting eller annan person som bryr sig om dem. 2021 startade Talita ett arbete på ön Cebu i syfte att hjälpa barn som utnyttjades i sexhandel.

Sedan dess driver våra kollegor Talita center som fokuserar på att ge skydd, mat, utbildning och rehabilitering till barn och ungdomar. Målet är att i framtiden, när resurser finns, öppna ett skyddat boende med Talitas rehabiliteringsprogram, men redan nu får 10-15 barn omfattande stöd varje år på centret och utöver det når vi ut till ett 80-tal barn i vår uppsökande verksamhet.