Pornografi

Pornografi är dokumenterad prostitution.

"Everyone that watches "Deep Throat" is watching me being raped"
- Linda Lovelace

Talita har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Under vår resa har vi sett pornografins tydliga och obestridliga koppling till prostitution, och därför valde vi för flera år sedan att officiellt utvidga verksamheten till att omfatta även stöd till kvinnor som utnyttjas i pornografi. Mainstream-pornografin är ingenting annat än dokumenterad prostitution. Någon eller några har sex mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.

En kvinna vi träffade 2015, som vi kallar Katja, berättade för oss att hon kom in i industrin via pornografi. Det naturliga nästa steget, enligt Katja, blev prostitution. Katja förklarade att prostitution var en mardröm, men pornografi var ännu värre. Hon kunde inte leva med tanken att män fick utlösning genom att konsumera hennes övergrepp och att det övergreppet dessutom fanns kvar för alltid på internet.

Sedan dess har vi träffat många fler som Katja. Vi vet att kvinnorna som används i produktionen av pornografi har samma bakgrund som de som utnyttjas i prostitution och människohandel. De har ofta en historia av sexuella övergrepp och/eller har dragits in i sexhandeln på grund av fattigdom och psykosociala problem. Det är ingen slump att de luras in i industrin. Porrproducenter är väl medvetna om att dessa utsatta flickor och kvinnor är lätta att utnyttja.

Porrindustrin är i dagsläget en laglig hallick, som tragiskt nog fortsätter att utnyttja unga, utsatta kvinnor på det mest fruktansvärda sätt. Och precis som alla andra stora multinationella företag handlar allt om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Idag, när en stor del av nätpornografin är gratis, kommer intäkterna från annonser på sidorna, varav en del är annonser om eskorter som kan beställas som en pizza hem till dörren. Prostitutionen livnär sig således på pornografin och pornografin på prostitutionen.

Ladda ner och läs Talitas rapport om den
svenska porrindustrin

Rapporten finns både på engelska och svenska.